آنچه که باید در باره توالت فرنگی بدانیم :

امروزه برای اینکه یک سرویس بهداشتی مدرن و شیک داشته باشیم و دکوراسیون زیبایی خلق کنیم  ، باید به این موضوع توجه داشته باشیم که سرویس بهداشتی نیز مانند حمام بخش مهمی از خانه می باشد .

1093011 958

 

 

انواع توالت فرنگی از نظر تخلیه و شستشو :

1093013 546