پشتیبانی ویژه از محصولات

با خرید سرویس پشتیبانی از مزایای خدمات در اسرع وقت بهرمند شوید.

بسته سرویس و پشتیبانی طلایی

سرویس و پشتیبانی 24 ماهه

89 هزار تومان

بسته سرویس و پشتیبانی نقره ای

سرویس و پشتیبانی 18 ماهه

79 هزار تومان

بسته سرویس و پشتیبانی برنزی

سرویس و پشتیبانی 12 ماهه

69 هزار تومان